logotyp

content3 tlo

ZGO „Green" Sp. z o.o. prowadzi punkt zbiórki elektroodpadów w Bydgoszczy przy ul. Podmiejskiej 4.

 

Przyjmujemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak; komputery, sprzęty AGD ,telefony, sprzęt RTV, itp.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U. z 2005r. nr180, poz. 1495) elektroodpadów nie wolno wyrzucać do pojemników na śmieci, istnieje obowiązek oddawania zużytego sprzętu do bezpiecznego punktu odbioru.

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.