logotyp

content3 tlo

Oferujemy usługi w zakresie:

  1. klasyfikowania odpadu,
  2. organizacji zbierania i transportu materiałów niebezpiecznych,
  3. unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

ZGO „Green" Sp. z o.o. posiada magazyn odpadów niebezpiecznych, który zapewnia zgodne z ochroną środowiska magazynowanie odpadów.

 

Magazynowane odpady po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej przekazywane są do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadających stosowne uprawnienia.

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.