logotyp

content3 tlo

Kompleksowe usługi z zakresu oczyszczania środowiska z niebezpiecznych odpadów

Jednym z głównych kierunków naszej działalności jest: odbiór, transport oraz zagospodarowanie zanieczyszczeń. Odpady przemysłowe z Bydgoszczy, Torunia oraz innych, mniejszych miast i miejscowości na terenie regionu, są przez nas zbierane, a następnie unieszkodliwiane. Posiadamy, wymagane ustawą o ochronie środowiska, stosowne decyzje na odbiór, transport, zbieranie, a także odzysk wszelkich zanieczyszczeń, w tym również niebezpiecznych dla środowiska. Działamy kompleksowo i profesjonalnie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Odpady niebezpieczne to takie, które posiadają w swoim składzie właściwości powodujące zagrożenie dla środowiska naturalnego. Niedostosowanie się do aktów prawnych, w których zawarte są obowiązki dotyczące ochrony środowiska, powoduje nałożenie wysokich kar finansowych na dane przedsiębiorstwo, które przyczyniło się do ich powstania.

Odpady niebezpieczne
Odpady przemysłowe

Odpady niebezpieczne - Toruń

Odpady niebezpieczne, powodujące zagrożenie dla środowiska, są wytwarzane najczęściej w branży farmaceutycznej i przemysłowej, których siedziby firm bardzo często znajdują się w dużych miastach, takich jak Bydgoszcz i Toruń. Nasza firma posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do odbioru i utylizacji zanieczyszczeń różnego typu. Oferujemy usługi, które pomogą w szybkim oczyszczeniu danej przestrzeni. Zajmiemy się segregacją, transportem oraz unieszkodliwieniem różnego rodzaju substancji. Działamy na terenie całego regionu.

Odpady przemysłowe oraz ich utylizacja również wchodzi w zakres naszych usług, które świadczymy w takich miastach jak Toruń i Bydgoszcz oraz w ich okolicach. Zajmujemy się również utylizacją podstawowych rodzajów zanieczyszczeń, które powstają w wyniku codziennej eksploatacji produktów użytku codziennego. Ich transport i odbiór potwierdzamy kartą przekazania zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą utrzymania czystości i porządku. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez nas usług.

Odpady Przemysłowe

Odpady przemysłowe to materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Zalicza się do nich różnego rodzaju ciecze – oleje, farby oraz osady. Mogą przybierać również postać stałą – ścinki po produkcji ubrań lub opakowania po kosmetykach. Nasza firma posiada niezbędny sprzęt, dzięki któremu szybko poradzimy sobie z oczyszczeniem danej powierzchni.

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.