logotyp

content3 tlo

Jednym z głównych kierunków naszej działalności jest: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów przemysłowych.

 

Posiadamy wymagane ustawą o odpadach stosowne decyzje na odbiór, transport, zbieranie i odzysk odpadów w tym także odpadów niebezpiecznych.

 

Transport i odbiór odpadów potwierdzamy kartą przekazania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.