logotyp

content3 tlo

Zakład Gospodarki Odpadami "Green" Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu przy ul. Smukalskiej 19 informuje, że realizuje projekt nr 69230-OR0200716/13 pn. „Zakup nowoczesnych środków trwałych w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

      

 

Zakład Gospodarki Odpadami "Green" Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu przy ul. Smukalskiej 19 informuje, że realizuje projekt nr WND 24218539301 pn. „Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.4 moduł nr 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

Dotacja unijna - Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu

 

 

 Dotacja KPAI

 

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.