logotyp

content3 tlo

 

Zakłada Gospodarki Odpadami "Green" Sp. Z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dn. 15/11/2017

zakup usługi badawczo-rozwojowej

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

 

szczegóły zapytania w załącznikach:

pdfZapytanie_ofertowe_-_17.11.2017.pdf

docxZał._1_-_Formularz_oferty_4.docx

docxZał._2_-_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_2.docx

docxZał._3_-_Oświadczenie_o_braku_powiązań_3.docx

© ZGO GREEN 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.